Pierwsze spotkanie w cyklu szkoleń #Idea Rozwoju Biznesu, współorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, odbędzie się w poniedziałek 6 listopada 2023 roku o godz. 10:00 w formie wideokonferencji. Skierowane jest ono do wszystkich chętnych przedsiębiorców, chcących „się rozwijać, szukać swojego miejsca w szybko zmieniającym się otoczeniu” – jak powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Udział w serii szkoleń jest całkowicie bezpłatny.

Listopad dla przedsiębiorców

Spora część spotkań odbędzie się w dogodnej dla przedsiębiorców, zdalnej formie. Poniedziałkowe webinarium dotyczyć będzie kwestii zamówień publicznych dla małych i średnich przedsiębiorców, zaś następujące po nim spotkanie we wtorek 07.11.2023 rozszerzy to zagadnienie o międzynarodowe zamówienia publiczne. Kolejne zdalne spotkania poruszać będą tematykę m.in. adaptacji do trudnych czasów (08.11), trendów i oczekiwań społecznych (10.11), bezpieczeństwa cyfrowego (13.11) i ekspansji zagranicznej (20.11). Wszystkie je będzie można obejrzeć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/idearozwojubiznesu#transmisja

Zainteresowani będą mogli liczyć także na wydarzenia w formie stacjonarnych spotkań i targów biznesowych – m.in. w Lublinie, Szczecinie, Amsterdamie i Helsinkach.

Czytaj więcej

Ochrona przed cyberprzestępcami, to obowiązek przedsiębiorcy