Senat odrzucił zmiany prawa budowlanego

Uchwalona przez Sejm ustawa zakładała budowę domów powyżej 70 mkw. bez pozwolenia. Senat postawił jednak temu weto i nie wiadomo, czy Sejm zdąży je rozpatrzyć.

Publikacja: 07.09.2023 16:51

Senat odrzucił zmiany prawa budowlanego

Foto: Adobe Stock

W czwartek Senat odrzucił nowelizację ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), w której to ustawie - za pomocą poprawek - Sejm w ostatniej chwili przyjął także nowelizację prawa budowlanego.

Jedna nowelizacja zmieniła czternaście ustaw

Na liczne wrzutki – łącznie zmianę tą ustawą aż 14 ustaw - zwrócił uwagę senator Artur Dunin, sprawozdawca Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Karol Rabenda zwrócił jednak uwagę na zapisy w odrzucanej ustawie dotyczące właśnie zasad udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania NABE. Jak zauważył, ta ustawa jest niezbędna, by uwolnić grupy energetyczne od aktywów węglowych, które są źle postrzegane na rynkach finansowych. - Chodzi o to, żeby te grupy energetyczne mogły się w prawidłowy sposób rozwijać i żeby mogły inwestować większe środki w nowe moce wytwórcze, w magazyny energii oraz w rozbudowę sieci – mówił.

Czytaj więcej

Ogłoszono ważną nowelizację prawa budowlanego

Zgodnie z uzasadnieniem tej ustawy, nabycie przez Skarb Państwa elektrowni węglowych umożliwi szybsze dostosowanie krajowej gospodarki do uwarunkowań regulacyjnych Unii Europejskiej oraz realizację przez Polskę celów wynikających z przyjętych zobowiązań międzynarodowych związanych z ograniczaniem emisji CO2, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Rolą Agencji jako podmiotu skupiającego całość wytwarzania energetyki węglowej miałoby być  dostosowanie harmonogramu odstawień poszczególnych bloków węglowych tak, aby nie nastąpiła sytuacja deficytów mocy.

Te argumenty nie przekonały Senatu, który w czwartek odrzucił ustawę o gwarancjach finansowych dla zobowiązań NABE, a tym samym przychylił się do wniosków o jej odrzucenie złożonych przez Komisję Nadzwyczajną do spraw Klimatu oraz Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, a także Komisję Infrastruktury. Za odrzuceniem ustawy głosowało 50 senatorów, przeciw było 38, a jeden wstrzymał się od głosu.

Sejmowe tempo prac nad ustawą było tak ekspresowe, że nawet posłowie i eksperci nie mieli czasu, aby się z tymi poprawkami zapoznać. Wrzucone do nowelizacji o NABE przepisy prawa budowlanego to te same, który w lipcu tego roku odrzuciła sejmowa komisja.

Mniej formalności przy budowie

"Zaszyte" poprawki dotyczyły braku wymogu uzyskania pozwolenia na budowę dla domów o powierzchni powyżej 70 mkw. – ale nie większych niż dwukondygnacyjne. Warunkiem jest też aby budowa zaspokajała własne potrzeby mieszkaniowe inwestora. Miało zostać także umożliwione stawianie na zgłoszenie kiosków i pawilonów ulicznych o powierzchni do 15 mkw. oraz przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych o powierzchni użytkowej do 35 mkw. Organ administracji architektoniczno-budowlanej nie mógłby natomiast wnieść sprzeciwu wobec takich inwestycji. Rozszerzone miałyby zostać także uprawnienia do projektowania budynków przez osoby z tytułem zawodowym magistra inżyniera budownictwa, inżyniera architekta, inżyniera budownictwa oraz dla absolwentów technikum lub szkoły branżowej II stopnia.

Wprowadzone w ustawie zmiany dotyczą także „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”, który nie zostanie udzielony kredytobiorcy, który zaciągnął inny kredyt hipoteczny w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku o kredyt (chyba, że rozwiąże umowę). Natomiast, gdy kredyt ma być przeznaczony na zakup lokalu, w którym kredytobiorca mieszka na podstawie umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności, kryterium jego wieku będzie ustalane na dzień podpisania takiej umowy najmu, a nie w momencie starania się o kredyt. Dotychczas dostępny od lipca kredyt 2 proc. mogła uzyskać osoba do 45. roku życia.

Poprawki objęły też ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, z której usunięto zapis obligujący deweloperów do tworzenia przy budowanych blokach miejsc postojowych w liczbie co najmniej półtora miejsca na mieszkanie, a w obszarze zabudowy śródmiejskiej – minimum tyle miejsc, co mieszkań. Od maja, po wprowadzeniu takich przepisów, wiele projektów inwestycji nie mogło zostać zrealizowanych.

Ustawa trafi teraz do Sejmu, ale nie wiadomo, czy posłowie zajmą się nią jeszcze w obecnej kadencji.

W czwartek Senat odrzucił nowelizację ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), w której to ustawie - za pomocą poprawek - Sejm w ostatniej chwili przyjął także nowelizację prawa budowlanego.

Jedna nowelizacja zmieniła czternaście ustaw

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?