We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji rozporządzenia zmieniający zasady wydawania decyzji środowiskowych. Do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko będą zaliczane garaże lub parkingi na obszarach cennych przyrodniczo dla terenów od 0,5 ha (a obecnie od 0,2 ha) oraz na pozostałych terenach od 1 ha (obecnie od 0,5 ha).

Założeniem projektu jest także uzyskanie decyzji środowiskowej dla zabudowy systemami fotowoltaicznymi o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody oraz 2 ha na pozostałych obszarach innych (ale z wyłączeniem zabudowy systemami fotowoltaicznymi lokalizowanej na dachach i elewacjach obiektów budowlanych). Obecnie uzyskanie decyzji środowiskowej dla instalacji fotowoltaicznych jest wymagane na obszarach objętych formami ochrony przyrody od 0,5 ha oraz od 1 ha na innych obszarach, a zabudowa systemami fotowoltaicznymi wchodzi w rozporządzeniu w skład zabudowy przemysłowej lub magazynowej – teraz doczeka się oddzielnej pozycji w rozporządzeniu, z odrębnie ustaloną wartością progu.

Do przedsięwzięć, w których przed wejściem w życie rozporządzenia wszczęto i nie zakończono przynajmniej jednego z postępowań w sprawie m.in. decyzji, zgłoszeń lub uchwał o udostępnianiu informacji o środowisku, stosowane będą przepisy dotychczasowe.

Czytaj więcej

Będzie łatwiej budować parkingi, garaże i instalacje fotowoltaiczne