Dla jakich firm przyspieszone postępowanie układowe?

Jednym ze sposobów restrukturyzacji, z jakiego może skorzystać zadłużony przedsiębiorca, aby zapobiec upadłości, jest przyspieszone postępowanie układowe. Podobnie jak postępowanie o zatwierdzenie układu, może być prowadzone wobec dłużnika tylko wtedy, kiedy suma wierzytelności spornych nie przekracza 15 proc. sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania. Postępowanie to jest od samego początku prowadzone z udziałem sądu restrukturyzacyjnego.

Publikacja: 12.05.2023 02:00

Dla jakich firm przyspieszone postępowanie układowe?

Foto: Adobe Stock

Praktyczne zastosowanie przyspieszonego postępowania układowego, możemy rozważać na przykładzie przedsiębiorcy – spółki Modni Millenialsi, która prowadzi sieć sklepów odzieżowych w kilku lokalizacjach. Ma ona trzech wspólników, którzy są również wierzycielami spółki z tytułu pożyczek. Oprócz kredytu obrotowego zabezpieczonego wekslem i pełnomocnictwem spółka zaciągnęła kredyt inwestycyjny, którego spłata została zabezpieczona zastawem rejestrowym na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa. Spłaty rat z tytułu kredytu inwestycyjnego zapadają w najbliższych kilku dniach, ale spółka nie będzie miała środków na ich pokrycie. Spółka zalega z zapłatą czynszu w kilku lokalizacjach i wkrótce może spodziewać się, że wynajmujący skorzystają z gwarancji bankowych i wezwą ją do przedłożenia nowego zabezpieczenia. Pracownicy spółki otrzymują wynagrodzenie, ale spółka zalega z zapłatą za nich składek na ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo spółka zalega z zapłatą kilkunastu kontrahentom, którzy zagrozili, że jeżeli ich wierzytelności nie zostaną zapłacone, wstrzymają dostawy nowej kolekcji "Szalone Zetki”. Spółka nie uznaje zadłużenia wobec niektórych kontrahentów, ale kwota wierzytelności spornych nie przekracza 14,5 proc. sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem. Spółka generuje zyski, ale nie wystarczają one na spłatę kredytów zaciągniętych w połowie 2020 r., kiedy stopy procentowe były na bardzo niskim poziomie.

Pozostało 89% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej