Tak Sąd Apelacyjny w Katowicach uzasadnił wyrok z 10 marca 2022 r. w sprawie V AGa 346/21, który zapadł w poniższym stanie prawnym.

STAN FAKTYCZNY