Uchwały poddawane pod głosowanie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością często budzą kontrowersje wśród udziałowców. W szczególności kwestia przesądzenia niektórych spraw odgrywa duże znacznie w spółkach z wewnętrznie skłóconym kapitałem. W takich sytuacjach jawność bądź tajność głosowania nabiera szczególnego znaczenia.

Głosowania jawne jako zasada