Na początku tego roku ogromne zaskoczenie wzbudził brak wzrostu cen paliw. Spodziewano się bowiem znacznego skoku cen wywołanego końcem okresu obniżenia stawki podatku VAT na paliwa. Ceny na stacjach benzynowych jednak nie poszybowały w górę. Zastana po Nowym Roku sytuacja w oczywisty sposób wymyka się prawom ekonomii. To potwierdziło pojawiające się już wcześniej podejrzenia, że PKN Orlen stosował wcześniej zawyżone marże, czerpiąc kosztem nabywców nadmierne korzyści. Wkrótce potem odezwały się głosy podmiotów poszkodowanych taką praktyką koncernu paliwowego.