Modyfikacja wniosku to nowa sprawa

Firmy starające się o pozwolenia na budowę instalacji wiatrowych na morzu nie mogą modyfikować wniosków w trakcie postępowania – orzekł NSA.

Publikacja: 08.03.2023 07:26

Modyfikacja wniosku to nowa sprawa

Foto: materiały prasowe

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 7 lipca 2022 r. ws. firmy Relax Wind Park skarżącej decyzję ministra infrastruktury z 1 lutego 2022 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku. NSA w całości uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i oddalił skargę spółki przeciwko ministrowi i jego decyzji.

Spór dotyczył modyfikacji w dokumentach już w trakcie postępowania. Polegała ona na zmianie wnioskowanego obszaru. Nowy miał zawierać się w tym, o jaki wnoszono pierwotnie, ale być mniejszy.

Czytaj więcej

Farmy wiatrowe: na Bałtyku mniej formalności

Zdaniem ministra dokonana modyfikacja pozwalała na umorzenie postępowania i oddalenie wniosku spółki Relax Wind. Według sądu modyfikacja wniosku składanego do organu wydającego zgodę na prowadzenie prac budowlanych pod utworzenie farm wiatrowych musi dotyczyć precyzyjnie obszaru, w którym prowadzone jest postępowanie. Modyfikowanie wniosku w trakcie postępowania będzie traktowane jako wszczęcie nowego postępowania łącznie z konsultacjami i wszelkimi formalnościami przewidzianymi w tzw. ustawie offshore.

Z tą oceną nie zgodził się pełnomocnik Relax Wind Park, mec. Michał Motylewski z kancelarii Dentons.

– PKN Orlen już ogłosił zamówienie na postępowania planistyczne dotyczące obszarów, do których praw jeszcze nie ma – mówił prawnik. W jego opinii minister dąży do usunięcia z postępowań o uzyskanie praw do budowy farm innych spółek niż te powiązane ze Skarbem Państwa.

NSA zgodził się z ministrem.

– Nowelizacja ustawy o offshore nie uchyliła ani nie zmodyfikowała w żaden sposób art. 106 ustawy z 2020 r., w związku z tym ani obowiązująca ustawa, ani uzasadnienie do jej projektu nie mogły zmienić wykładni art. 106 ani stanu prawnego, w jakim orzekał sąd pierwszej instancji – uzasadniał sędzia Piotr Korzeniowski. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III OSK 2403/22

Prawo karne
Lex Tusk - co zawiera i dlaczego jest groźna
Praca, Emerytury i renty
Ważny komunikat ZUS. Chodzi o wypłaty z programu Rodzina 500+
Zadania
Decyzje o warunkach zabudowy mogą być wstrzymane na lata
Podatki
KSeF w Sejmie: E-faktury pójdą prosto do fiskusa
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Podatki
Pierwsze mieszkanie bez podatku, szóste z wyższym
ZUS
Chcesz zwrot składki zdrowotnej? Musisz zgłosić aktualny rachunek bankowy