W praktyce obrotu zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorca dopiero z listu ostrzegawczego dowiaduje się o istnieniu cudzego znaku towarowego, który ma być przez przedsiębiorcę naruszany. Czy w takiej sytuacji można uniknąć wykonania roszczeń właściciela znaku?

Nieświadomość istnienia cudzych praw