Celem ustawy jest wzmocnienie narzędzi prawnych służących do przeprowadzania sukcesji w przedsiębiorstwie - fundacja rodzinna umożliwia gromadzić rodzinny majątek i utrzymać go na rzecz wielu pokoleń. Fundacja umożliwa także spełnianie świadczeń beneficjentów, którymi z reguły są członkowie rodziny fundatora, mogą to być koszty utrzymania lub rozwoju i kształcenia. Sama fundacja prócz rodziny założyciela może wspierać organizacje pożytku publicznego. 

Zgodnie z ustawą fundatorem może być jedynie osoba fizyczna, która przekaże fundacji swoje aktywa, jedną lub więcej we wspólnym akcie założycielskim lub testamencie w formie aktu notarialnego. Fundusz założycielski nie będzie mógł być niższy niż 100 000 złotych. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Czytaj więcej

Ustawa o fundacji rodzinnej uchwalona. Nie będzie estońskiego CIT