Przed rozpoczęciem budowy warto dobrze przeanalizować przepisy oraz sytuację prawną nieruchomości na której ma zostać zrealizowana inwestycja, by nie zaplanować przedsięwzięcia prowadzącego wprost do samowoli budowlanej.

Niedozwolone zmiany, brak decyzji