1. 1 stycznia 2023 r. weszły w życie ustawy1 implementujące do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywę Omnibus oraz dyrektywy: cyfrową oraz towarową. Jakie ważne zmiany wprowadziły te ustawy dla konsumentów i przedsiębiorców?

Zarówno dyrektywa Omnibus, jak i dyrektywa cyfrowa były długo wyczekiwane przez środowiska wspierające ochronę konsumentów w internecie. W obydwu przypadkach taki jest główny ich cel – w związku z dynamicznym rozwojem e-commerce konieczne jest zapewnienie bezpiecznego, godnego zaufania i uczciwego środowiska do zakupów internetowych.