W dniu 20 stycznia 2022 roku Sąd Najwyższy w wyniku zwrócenia się przez Sąd Apelacyjny w Krakowie z zagadnieniem prawnym podjął uchwałę o sygn. akt III CZP 17/22, w której stwierdził, że nie jest dopuszczalne ustalenie na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) wyrokiem sądowym, że na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej została podjęta uchwała, w sytuacji, gdy w protokole walnego zgromadzenia stwierdzono, że uchwała nie została podjęta.