Zarząd jest bez wątpienia jednym z ważniejszych organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym jego funkcjonowanie oraz kompetencje powinny być dokładnie uregulowane. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy w skład zarządu wchodzi więcej niż jedna osoba. Dlatego też w artykule skupimy się na regulaminie zarządu, omawiając m.in. zagadnienia, które się w nim najczęściej pojawiają, a także konsekwencje braku jego przestrzegania.