Znak towarowy to rodzaj prawnie dozwolonego monopolu. Jak bardzo jest on rozległy zależy nie tylko od ram ustawowych prawa znaków towarowych, ale i od siły konkretnego znaku towarowego. W uproszczeniu prawo określa jego granice jako możliwość zakazywania używania znaku identycznego lub podobnego dla identycznych lub podobnych towarów o ile istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorcy w błąd. Siła znaku doprecyzowuje zakres ochrony przewidzianej dla znaku przez prawne regulacje. Innymi słowy, zakres faktycznej wyłączności jaką dany znak towarowy daje, zależy także od jego siły.