Wśród przedsiębiorców pokutuje pogląd, że umowa to zło konieczne. Zazwyczaj jest opracowywana w nerwowej atmosferze, z przekonaniem, że jest tworzona na czarną godzinę. Tymczasem jest to kluczowy dokument regulujący warunki współpracy stron. Należycie przygotowany jest niezawodnym drogowskazem, który pozwoli przeprowadzić kontrahentów przez cały proces realizacji określonego przedsięwzięcia.

Zrozumienie funkcji umowy oraz właściwe zarządzanie kontraktem jest kluczowe dla uniknięcia niepotrzebnych sporów, a gdy nie będzie to możliwe – do zabezpieczenia własnych interesów na przyszłe negocjacje lub postępowania sądowe.