Jak informuje Onet, TSUE podtrzymał decyzję unijnego Urzędu ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) unieważniającą znak towarowy Kombi, do którego prawa przysługiwały Sławomirowi Łosowskiemu, założycielowi grupy.

Pomysłodawcą nazwy grupy był ówczesny perkusista Jan Pluta. Według Sławomira Łosowskiego zespół poszukiwał nazwy prostej i nowoczesnej, a pochodzi ona od rodzaju nadwozia samochodowego kombi, będącego jednym z towarów luksusowych w czasach PRL-u.

Zespół Kombi zawiesił działalność w 2003 r. Tego samego roku jego byli muzycy Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk i Jan Pluta utworzyli zespół pod nazwą "Kombii", gdyż Sławomir Łosowski protestował przeciw przejęciu przez nich nazwy "Kombi". Od tamtej pory na rynku  funkcjonują dwa składy o zbliżonej nazwie.

Czytaj więcej

Kłótnie zespołów wygrywa wokalista

Portal Onet przypomina historię sporu o znak towarowy: osiem lat temu Sławomir Łosowski wystąpił o rejestrację unijnego znaku towarowego Kombi, co dawałoby mu wyłączne prawa do korzystania z nazwy. W 2016 r. Skawiński wystąpił do EUIPO z wnioskiem o unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego przysługującego Łosowskiemu.

EUIPO zarzuty uwzględniło, co oznaczało, że sporny znak przestał być własnością Łosowskiego. Ten od wyroku się odwołał, wskazując "wyłączne prawo podmiotowe" do nazwy "KOMBI". Izba Odwoławcza je oddaliła, dlatego ten postanowił skierować sprawę do  Sądu Unii Europejskiej - jest to sąd I instancji przy Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu.

7 września 2022 r. Sąd UE oddalił skargę Łosowskiego i obciążył go kosztami postępowania. Zgodnie z wyrokiem, prawa podmiotowe przysługujące Łosowskiemu nie mają znaczenia w sporze o znak towarowy, a jeżeli ten chce się na nie ewentualnie powołać, to musi to zrobić przed polskim sądem.

Jak informuje Onet, wyrok i jego uzasadnienie są teraz analizowane przez prawników obu stron.