Nowe obowiązki sprawozdawcze nałożono nie tylko na spółki nieruchomościowe, ale również na ich wspólników oraz podmioty pośrednio posiadające ich udziały, akcje, ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze. W tym wypadku ustawodawca wprowadził 5-proc próg istotności. Informację muszą więc złożyć nie tylko te podmioty, które posiadają bezpośrednio co najmniej 5 proc. ogółu praw i obowiązków w spółce nieruchomościowej, ale również takie, które posiadają ten udział pośrednio.

Oznacza to, że jeśli rok podatkowy spółki nieruchomościowej obejmuje rok kalendarzowy, to informacje za 2021 r. powinny zostać złożone do 30 września 2022 r. – wyjaśnia mec. Jowita Pustuł.

– Co do zasady informacje o strukturze udziałowej powinny być przesyłane w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej. Terminy zostały przedłużone rozporządzeniem ministra finansów z 29 marca 2022 r. Zgodnie z tym rozporządzeniem, jeżeli rok podatkowy lub rok obrotowy spółki nieruchomościowej zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r., to termin na złożenie ww. informacji za ten rok jest przedłużony do 30 września 2022 r. – dodaje mec. Pustuł.

Czytaj więcej

Spółki nieruchomościowe - nowe obowiązki podatkowe od 2021 roku