Chodzi o nowelę z 5 sierpnia 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, już podpisaną przez prezydenta, w środę, i opublikowaną w Dzienniku Ustaw. Obowiązuje od 18 sierpnia.

Zgodnie z nowymi przepisami dla firm z listy sankcyjnej minister ds. gospodarki może ustanowić tymczasowy zarząd przymusowy, w celu zbycia środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia funkcjonowania firmy w celu: utrzymania miejsc pracy lub świadczenia usług użyteczności publicznej, lub wykonywania innych zadań o charakterze publicznym, wreszcie ochrony interesu ekonomicznego państwa.

Czytaj więcej

Wpis na listę sankcyjną to bilet w jedną stronę

Na zarządcę przechodzi na czas określony prawo podejmowania uchwał i decyzji we wszystkich sprawach zastrzeżonych dla organów danej firmy.

Kolejna istotna zmiana ma zapewnić pracownikom firm objętych sankcjami wsparcie finansowe z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Na opublikowanej pod koniec kwietnia przez MSWiA liście sankcyjnej jest 15 biznesmenów i 33 firmy.

Podstawa prawna: ustawa z 5 sierpnia 2022, DzU z 17 sierpnia, poz. 1713