Firma ta, sama będąca liderem eksportu zboża, zawierała z rolnikami prowadzącymi niewielkie gospodarstwa umowy na podstawie wzoru – dostawca nie miał wpływu na jej treść. Następnie wymagała od nich dostarczenia całości zakontraktowanego zboża, nawet jeśli było to niemożliwe z powodu siły wyższej (żywioły, kataklizmy). Jeśli zboża zabrakło, musieli skupić je na rynku lub płacili karę umowną.

Kara dla PolishAgri nie jest prawomocna – firma może odwołać się do sądu. W maju tego roku UOKiK za podobne praktyki ukarał firmę Cefetra Polska – kwotą aż 2 mln zł. Urząd bada też działania siedmiu innych firm skupujących zboże. 

Czytaj więcej

Kary nakładane na związki przedsiębiorców – nowe zasady