W Dzienniku Ustaw ogłoszono ważną dla branży nowelizację prawa budowlanego. Dzięki niej budowy będą bardziej transparentne. Wszystko dzięki elektronicznemu dziennikowi budowy i książce obiektu. Elektroniczne dokumenty to oszczędność czasu i pieniędzy dla firmy i inwestora. To też kolejny etap i tak zapóźnionej cyfryzacji w budowlance. – Cyfryzacja oznacza zmniejszenie ryzyka przekroczenia kosztów projektów, lepsze zrozumienie i większą przejrzystość projektów. Także większe zaangażowanie stron – mówi prof. Michał Jackowski, współwłaściciel kancelarii DSK.

Zamawiający będzie mógł zdalnie sprawdzać wpisy dokumentujące postępy budowy za pomocą systemu EDB. Przy czym do 2030 r. dziennik budowy będzie można prowadzić również w formie tradycyjnej. Ponadto dopuszczone jest prowadzenie książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej, z zachowaniem okresu przejściowego, w którym będzie można ją prowadzić także w postaci papierowej.

Nowelizacja odnosi się też do portalu e-budownictwo mającego służyć do obsługi administracyjnej usług procesu budowlanego. Będzie on umożliwiał wygenerowanie m.in. wniosku o pozwolenie na budowę, zgłoszenia rozbiórki itp. Przepisy wejdą w życie 8 sierpnia.

Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw; DzU poz. 1557

Czytaj więcej

Prawo budowlane: więcej formalności będzie można załatwić elektronicznie