Stowarzyszenia przedsiębiorców oraz posłowie odbierają liczne sygnały od przedsiębiorców, że Portal Rejestrów Sądowych, za pomocą którego można dokonywać zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, wciąż źle działa. W czym problem?

Wnioski wielokrotnie odrzucane

Przedsiębiorcy skarżą się, że wnioski są odrzucane wielokrotnie, za każdym razem z innego powodu. Wnioskodawcy muszą zgłaszać zmiany zarówno online, jak też poprzez zeskanowane formularze, co dubluje ich pracę i jawi się jako nonsens.

Mamy odpowiedź na interpelację Ministerstwa Sprawiedliwości, który nadzoruje funkcjonowanie systemu.

Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, widzi więcej zalet niż problemów z systemem. Uważa, że z informacji, jakie docierają do jego resortu, wynika, iż użytkownicy portalu chwalą go za możliwość obsługiwania swoich spraw przez internet, łatwy i przystępny interfejs, przyspieszony proces komunikowania się z sądem, uproszczenie procedury składania dokumentów do właściwych rejestrów KRS, a przede wszystkim za skrócony czas rozpoznawania wniosków i szybsze wpisy do KRS.

– Portal Rejestrów Sądowych został tak zaprojektowany, aby każdy jego użytkownik mógł z łatwością złożyć wniosek lub pismo do sądu rejestrowego. Samo założenie konta w PRS jest dla przeciętnego użytkownika komputera stosunkowo proste – wystarczające jest wpisanie podstawowych danych, ustawienie hasła i złożenie podpisu elektronicznego. W przypadku jakichkolwiek problemów na PRS znajdują się instrukcje pomagające użytkownikom np. w zakresie utworzenia konta w PRS, złożenia wniosku rejestracyjnego, zmianowego czy o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego. Na portalu możemy również znaleźć ogólne zasady obsługi aplikacji i e-formularza KRS, instrukcję obsługi załączników, instrukcję opłacania wniosków z wykorzystaniem ePłatności i wiele innych.

– Podczas wypełniania poszczególnych formularzy system pilnuje, aby wszystkie obligatoryjne pola zostały wypełnione, i udziela informacji (w formie wskazówek), co powinno znaleźć się w danym polu. PRS w sposób responsywny kieruje procesem wypełniania formularzy, co pozwala skrócić czas samego wypełniania wniosku. Rodzaj wniosku jest generowany w zależności od potrzeb i dostosowany do określonej sprawy – twierdzi minister Warchoł.

– To bzdura – mówi „Rz” jeden z przedsiębiorców, który musi powielać wnioski kierowane do rejestru. I dodaje, że nikt nie chce ich słuchać. – System nie działa sprawnie – uważa.

– Wnioski są odrzucane wielokrotnie, za każdym razem z innego powodu. Wnioskodawcy muszą zgłaszać zmiany zarówno online, jak i poprzez zeskanowane formularze, co dubluje ich pracę i jawi się jako nonsens – twierdzi kolejny z przedsiębiorców.

– Portal Rejestrów Sądowych jest stale rozbudowywany i ulepszany zgodnie z oczekiwaniami użytkowników – uważa MS. I dodaje, że na podstawie zgłoszeń użytkowników na bieżąco wprowadza nowe funkcjonalności, które podnoszą jakość świadczonych usług. Aktualnie toczą się prace związane z wprowadzeniem do systemu – w zakresie e-formularzy umożliwiających składanie wniosków i pism w postępowaniu rejestrowych do sądu – nowych kategorii wniosków i pism, tj.: pismo o przyspieszenie rozpoznania sprawy; wniosek o sprostowanie orzeczenia; wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia; wniosek o nadanie klauzuli wykonalności; skarga; apelacja; zażalenie.

Problemy wieku niemowlęcego

Na koniec wiceminister przyznaje, że naturalne jest – i resort nie stanowi wyjątku – że w przypadku wdrożenia nowych systemów na początku ich funkcjonowania w fazie tzw. stabilizacji mogą pojawiać się przejściowe problemy, w szczególności gdy odbiorcami systemów są bardzo duże grupy odbiorców ze zróżnicowanym doświadczeniem w wykorzystaniu nowoczesnych technologii, ze sprzętem komputerowym o różnej konfiguracji – konkluduje Marcin Warchoł.

Czytaj więcej

Krajowy Rejestr Sądowy online – problemy i sposoby ich rozwiązania