Prosta spółka akcyjna (PSA) została stworzona głównie z myślną o prowadzeniu działalności gospodarczej, zwłaszcza przez tzw. start-upy. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie aby służyła również albo wyłącznie prowadzeniu działalności społecznej.

Niegospodarczy cel PSA…