Według danych udostępnionych w 2021 roku przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, firmy, które posiadają prawa własności intelektualnej odnotowują o 55 proc. wyższy dochód na pracownika niż firmy niebędące ich właścicielami (dochód z tytułu posiadania praw własności intelektualnej jest wyższy odpowiednio o 68 proc. w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i o 18 proc. w przypadku dużych firm)1. Co więcej, przychody na pracownika różnią się w zależności od przyjętej przez firmę kombinacji praw własności intelektualnej. I tak, w sektorze MŚP, przedsiębiorcy osiągają przychody odpowiednio wyższe o 50 proc., jeżeli posiadają wyłącznie patenty; o 75 proc., jeśli firma uzyska prawo ochronne na wynalazek razem z prawem z rejestracji znaku towarowego; i aż dwukrotnie wyższe (98 proc.), w przypadku połączenia wszystkich trzech praw, czyli także z uwzględnieniem wzoru przemysłowego2.