Jedną z największych wartości wnoszonych do internetu przez jego użytkowników są dane, w tym dane osobowe, które obecnie urosły do rangi waluty w obrocie cyfrowym. Analiza rynku cyfrowego wskazuje, że dane stanowią wartość dla dostawców usług w świecie cyfrowym. Zdaniem Boston Consulting Group1 wykorzystanie danych osobowych jako waluty może przynosić europejskim firmom i organizacjom ok 330 mld euro zysku rocznie. Dane mają ponadto swój wymiar pieniężny lub, jak pokazują najnowsze przypadki zastosowania – w kryptowalutach.