Pandemia uświadomiła nam, jak niezwykle istotną kwestią jest profesjonalna i pełna cyfryzacja usług publicznych. Wystarczy przypomnieć, że bez możliwości pracy zdalnej w urzędach Covid-19 zupełnie sparaliżowałby funkcjonowanie administracji publicznej. Jednocześnie na długo przed pandemią branża budowalna podnosiła konieczność znacznego zdynamizowania cyfryzacji procedur budowlanych. W tym obszarze nadal jest wiele do zrobienia, jednak trzeba przyznać, że portal e-Budownictwo zawiera coraz więcej możliwości. Jak z nich skorzystać?