Pod koniec kwietnia br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowej ustawy Prawo własności przemysłowej („Projekt” lub „Projekt p.w.p.”) wraz z obszernym uzasadnieniem. Projekt obfituje w wiele nowych lub uaktualnionych rozwiązań prawnych, których najważniejszy cel jest jeden - uczynienie krajowego systemu uzyskiwania, utrzymywania oraz egzekwowania praw własności przemysłowej bardziej przejrzystym, przyjaznym dla twórców i przedsiębiorców oraz efektywnym. To z kolei ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki. W artykule przyjrzymy się najistotniejszym i najciekawszym, w naszej ocenie, zmianom zaproponowanym w Projekcie p.w.p.