Od soboty 21 maja 2022 r. przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony i nieprzekraczającej 3,5 tony na obszarze Unii Europejskiej muszą mieć zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję wspólnotową.

Obowiązek ten wynika z przyjęcia przez Unię Europejską nowych regulacji zawartych w tzw. pakiecie mobilności I. W związku z tym konieczne były także zmiany krajowych przepisów dotyczących zasad prowadzenia działalności w postaci transportu drogowego.

Czytaj więcej

Firmy transportowe gorzej traktowane w UE

Jednym z elementów pakietu mobilności I jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym.

Rozporządzenie 2020/1055 wprowadziło m.in. obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej. Wymóg ten nie dotyczy przedsiębiorców, którzy wykonują wyłącznie krajowy transport drogowy rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udzielają: starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną właściwy dla adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Zezwolenia udziela też główny inspektor transportu drogowego, jeżeli przedsiębiorca nie występował do starosty z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Czas oczekiwania na decyzję w standardowych warunkach wynosi miesiąc. W obecnej sytuacji trzeba się jednak przygotować na to, że może wydłużyć się nawet do trzech miesięcy. Wszyscy, którzy do tej pory nie wypełnili formalności, nie powinni więc zwlekać ze złożeniem wniosku.

Podstawa prawna: nowela ustawy z 26 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 209).