Projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Projekt UC69) został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji na początku 2021 r. Powstał on m.in. po to, by implementować dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r. mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego (tzw. Dyrektywa ECN+). Pomimo iż Projekt UC69 nie został jeszcze skierowany do Sejmu (termin implementacji dyrektywy upłynął 4 lutego 2021 r.), rozwiązania w nim ujęte nieustannie budzą obawy zarówno przedsiębiorców, jak i doradców prawnych. Wyrazem tych obaw jest chociażby skierowany do Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów apel z 22 kwietnia 2022 r. podpisany przez przedstawicieli siedmiu organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Autorzy apelu odnieśli się do niektórych propozycji zmian przepisów o odpowiedzialności związków przedsiębiorców. Niezależnie od stanowiska wyrażonego w apelu, poniżej przedstawiam kilka moich refleksji dotyczących Projektu UC69.