Rzecznik nawiązuje do podjętej w ubiegłym tygodniu przez Senat RP uchwały ws. wniesienia do Sejmu RP projektu ustawy o zmianach podatkowych w związku z wojną na Ukrainie, która zakłada m.in. zwolnienie z PIT niektórych dochodów obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy zamieszkali w Polsce po ataku Rosji na Ukrainę. Dlatego zwraca się do premiera o przeprowadzenie zmian legislacyjnych na okres trwania wojny na Ukrainie:

  1. Podniesienie maksymalnego miesięcznego przychodu, który uprawnia do tzw. działalności nierejestrowej (zwolnionej z obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej, a co za tym idzie z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego) z 0,5 minimalnego wynagrodzenia do 1,5 minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku.
  2. Umożliwienie wszystkim chętnym korzystania z dobrodziejstw wyżej wymienionego rozwiązania przez zniesienie warunku 60-miesięcznej przerwy od zakończenia wcześniejszej działalności.
  3. Wydłużenie możliwości korzystania z rozwiązań tzw. ulgi na start (zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne) z 6 miesięcy do 12 miesięcy.
  4. Zniesienia ograniczeń w tzw. Małym ZUS plus, polegających na możliwości korzystania z takiej ulgi tylko przez 36 miesięcy na 60 miesięcy oraz przychodzie nie większym niż 120 tys. złotych w ciągu roku. Przyjęcia zasady, że mikroprzedsiębiorca korzystający z wyżej wymienionych rozwiązań nie może jednocześnie korzystać z pomocy socjalnej i wszelkiego rodzaju zasiłków, w tym ze wsparcia z budżetu państwa przeznaczonego dla uchodźców.

- Wprowadzenie takich zmian ułatwi zarówno uchodźcom, jak też obywatelom polskim utrzymywanie siebie i swoich rodzin z pracy, a nie z zasiłków i zapomóg i prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach prawdziwej konkurencji - argumentuje rzecznik Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Czytaj więcej

Jak przenieść firmę z Ukrainy do Polski? Jak otworzyć nową?