W miarę popularyzowania się prostych spółek akcyjnych (PSA) rosnąć będzie skala problemów związanych z tymi spółkami. Powstawać mogą one również na styku z prawem rodzinnym, a więc przykładowo tam, gdzie akcje w PSA przysługiwać będą obojgu małżonkom.

Komu mogą przysługiwać akcje w PSA?