W prostej spółce akcyjnej akcjonariusz może wykonywać swoje prawa, jeśli jest wpisany w rejestrze akcjonariuszy. Zdematerializowanej akcji nie da się schować w solidnym sejfie. Akcjonariusz jest poniekąd zdany na własną zapobiegliwość w ochronie praw i solidność podmiotu (np. domu maklerskiego), który prowadzi rejestr akcjonariuszy.

Jak dokonuje się wpisów?