- Od stycznia obowiązują nowe przepisy podatkowe tzw. Polskiego Ładu. Dla części przedsiębiorców zmiany te oznaczają mniejsze przychody. Czy zmiana formy prawnej może być w takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem? Dla kogo dobrym rozwiązaniem może okazać się np. spółka z o.o.?

Dostosowanie formy prowadzenia działalności gospodarczej do nowych realiów prawno-podatkowych jest jednym z najczęściej i najchętniej dyskutowanych zagadnień. Jest to również na tyle złożona kwestia, że to co może okazać się korzystne i zasadne dla jednego przedsiębiorcy, w zupełności nie będzie odpowiadało potrzebom biznesowym innego podmiotu. Oczywiście zmiana formy prawnej może być dobrym rozwiązaniem, ale może też wiązać się ze sporą liczbą wymogów czy nowych ograniczeń w tym zakresie, które warto przed taką zmianą przeanalizować.