Zastrzeganie kar umownych w zamówieniach publicznych – nowe zasady

Zamawiający nie ma już dowolności w ustalaniu kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę.

Publikacja: 09.12.2021 12:54

Zastrzeganie kar umownych w zamówieniach publicznych – nowe zasady

Foto: Adobe Stock

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. (zastąpiła ustawę z 2004 r.), wprowadziła szereg rozwiązań, które mają zapobiegać zawieraniu w umowach w sprawie zamówienia publicznego zapisów niekorzystnych dla wykonawców, w tym zwłaszcza restrykcyjnych i nieadekwatnych do przedmiotu i wartości zamówienia zapisów dotyczących kar umownych. Przepisy stanowią, że o ile nie jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia, niedozwolone jest zastrzeganie w umowach kar umownych za opóźnienie wykonawcy w wykonaniu umowy, a wyłącznie za zwłokę. Ponadto, w umowach obligatoryjnie wskazać należy łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony – dotyczy to kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zarówno przez wykonawcę, jak i zamawiającego. Należy jednak pamiętać, że limit kar umownych wskazany w umowie nie chroni wykonawcy przed ponoszeniem odpowiedzialności odszkodowawczej w zakresie przekraczającym wartość zastrzeżonych kar.

Pozostało 90% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 219zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
W sądzie i w urzędzie
Pierwsza skarga następcy Ziobry. Zarzuca sądowi "bezduszny formalizm"
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości