Celem nowej ustawy deweloperskiej jest przede wszystkim zwiększenie ochrony praw nabywców mieszkań. I taki jest cel nowych przepisów karnych przewidzianych w tej ustawie. Mają one dyscyplinować uczestników obrotu nieruchomościami na rynku pierwotnym do przestrzegania wymogów nowej ustawy.

Nowa ustawa i nowy katalog wykroczeń