Piotr Białowąs

, wiceprezes INVESTcon Group

Przekoloryzowanie zalet wynikających z upublicznienia i tylko wzmianki o wyzwaniach i ograniczeniach związanych z funkcjonowaniem w publicznym obrocie to najczęstsze błędy popełniane przez nieprofesjonalne podmioty doradcze, które potrafią obiecać wiele i nie dostarczyć żadnego rezultatu. Rzetelność i doświadczenie doradcy to podstawowe aktywo, o które powinni pytać i które powinni weryfikować emitenci. Błędem rzutującym na etap funkcjonowania emitentów na rynku jest współpraca ze słabymi doradcami, którzy funkcjonują poza sferą transakcji. Zbyt często przychodzą do nas emitenci od innych doradców, którzy od miesięcy usiłują uplasować emisję po parametrach nierynkowych lub spółki już notowane, które zderzają się z zupełnie nieznaną im rzeczywistością. W optymalnym scenariuszu spółka jeszcze przed debiutem giełdowym powinna już praktykować wykonywanie obowiązków informacyjnych i komunikację z inwestorami. Małe spółki z reguły potrzebują więcej czasu, aby nauczyć się rynku.