Osoby wykonujące wolne zawody stanowią około 10 proc. wszystkich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W Polsce jest około 150 tys. takich mikrofirm.

Niższe ceny

W ofercie banków można znaleźć specjalne pakiety, rachunki, kredyty czy karty przyznawane na preferencyjnych warunkach. Produkty skierowane do konkretnej grupy zawodowej przeważnie są tańsze niż standardowe. Banki pobierają też niższe opłaty za prowadzenie rachunku, zlecenia stałe czy przelewy zewnętrzne. W ramach pakietu oferują otwarcie i prowadzenie rachunku, także rachunków lokacyjnych, wydanie i użytkowanie karty debetowej bezpłatnie przynajmniej w pierwszym roku użytkowania, dostęp do rachunku za pomocą Internetu, telefonu czy usługi SMS. Większość banków oferuje pomoc doradcy. Instytucje mają też specjalną ofertę dla firm rozpoczynających działalność.

– Banki wychodzą dziś naprzeciw oczekiwaniom klientów rozpoczynających działalność, wpierając je niskimi opłatami i specjalnie skomponowaną ofertą rachunków na lepszych warunkach – mówi Magdalena Czyżkowska z  Wydziału Rachunków Bieżących w Banku Millennium.

Wyjątkowo są też traktowane osoby wykonujące wolny zawód, które założyły firmę – dla nich również banki przygotowują specjalne oferty. Warto z takich ofert korzystać, ponieważ mając na uwadze koszty, jakie ponoszą przedsiębiorcy, szczególnie w początkowym okresie, banki rezygnują z wielu prowizji, aby nie obciążać dodatkowymi opłatami nowo powstałej firmy.

W tej sytuacji proces otwierania rachunków często ulega uproszczeniu. Mikrofirmy mogą otworzyć rachunek z mniejszą ilością formalności, bez konieczności dostarczania papierowych dokumentów (np. odpis z KRS, zaświadczenie o numerze REGON i NIP, a także zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej mogą zostać zweryfikowane przez pracownika placówki na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Gospodarki).

Oprócz oferty rachunków i kart przedstawiciele wolnych zawodów mogą liczyć w bankach na preferencyjne warunki kredytowe. Kredyty te są udzielane na podstawie uproszczonej procedury (w niektórych bankach wystarczy oświadczenie o dochodach, a pieniądze można uzyskać w kilka dni). Oprocentowanie jest też nieco niższe niż przy standardowym kredycie, a niektóre banki rezygnują z prowizji za jego udzielenie.

Niektóre instytucje uwzględniają wszystkie źródła dochodów osoby prowadzącej firmę, co ma wpływ na większą zdolność kredytową mikrofirmy. Podstawowym warunkiem skorzystania ze specjalnej oferty, bez względu na nabywany produkt, jest przedstawienie w banku dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania wolnego zawodu.

Ważny klient

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

– Solidny, zamożny i wierny klient to marzenie każdego bankowca – twierdzi Marcin Kołakowski, dyrektor Departamentu Bankowości Oddziałowej i Przedsiębiorstw w Meritum Banku.

Wolny zawód zazwyczaj uprawia osoba dobrze wykształcona, o wysokich i często specyficznych kwalifikacjach, najczęściej pracująca na własny rachunek i wpisana w stosownym rejestrze. Ci klienci są zobowiązani do dochowania tajemnicy zawodowej oraz ponoszą odpowiedzialność materialną i prawną za należyte wykonanie usługi, co powoduje, że bardzo poważnie traktują umowy zawierane z innymi podmiotami.

Także do spraw finansowych podchodzą z dużą rozwagą, a swoje zobowiązania kredytowe regulują zazwyczaj dokładnie i terminowo. – Za zainteresowanie ze strony dobrego klienta swoimi produktami, terminową spłatę zobowiązań bank jest zobligowany zaproponować im niestandardowe rozwiązania w połączeniu z najwyższą jakością oferowanych usług – podkreślają eksperci.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki a.ogonowska@rp.pl