fbTrack
REKLAMA

Zdrowie

Zwrotnikraka.pl prezentuje nowe metody leczenia raka

nowe-metody-leczenia-raka
11 lutego 2019 roku przypada Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji eksperci portalu onkologicznego zwrotnikraka.pl zainicjowali kampanię edukacyjną dotyczącą nowoczesnych metod leczenia nowotworów. W poniższym artykule zawarto najważniejsze informacje dotyczące chirurgii onkologicznej, radioterapii oraz leczenia systemowego raka: (chemioterapii, terapii celowanej molekularnie), a także immunoterapii nowotworów.

- Onkologia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina medycy, w której postęp dokonuje się na naszych oczach. Jeszcze do niedawna wykrycie choroby nowotworowej w zaawansowanym stadium klinicznym oznaczało wyrok. Współcześnie, dzięki zdobyczom medycyny molekularnej czy immunoterapii raka, wielu Pacjentów z nowotworem złośliwym ma szansę na wieloletnie przeżycie w dobrej jakości. Nagroda Nobla z zakresu medycyny przyznana w 2018 roku dotyczyła właśnie najnowszych metod leczenia raka z wykorzystaniem mechanizmów reaktywujących pracę układu odpornościowego. Immuno-onkologia to nasza wielka nadzieja na pokonanie raka – komentuje Jarosław Gośliński – redaktor naczelny portalu onkologicznego zwrotnikraka.pl.

NOWE METODY LECZENIA RAKA - PRZEGLĄD

CHIRURGIA ONKOLOGICZNA

Usunięcie lub zniszczenie metodami fizycznymi różnego rodzaju narośli na ludzkim organizmie już od najdawniejszych czasów stanowiło uznaną metodę terapeutyczną. Chociaż chirurgia onkologiczna stanowi współcześnie jedynie element wielospecjalistycznego leczenia, to nadal uznawana jest za najważniejszą i najskuteczniejszą metodę postępowania, jakiemu poddawany jest pacjent onkologiczny.

Zasięg wycięcia chirurgicznego tkanek i narządów uwarunkowany jest stopniem zaawansowania choroby nowotworowej. Operacja chirurgiczna powinna – o ile to możliwe – prowadzić do wyleczenia, co jest równoznaczne z wycięciem wszystkich komórek nowotworowych. W niektórych przypadkach procedurę zabiegu chirurgicznego poprzedza leczenie neoadjuwantowe np. przedoperacyjna chemioterapia, która ma na celu zmniejszenie masy guza i wyeliminowanie mikroprzerzutów.

Współcześnie coraz większe zastosowanie w chirurgii onkologicznej znajdują roboty medyczne (np. robot da Vinci), które cechuje wysoka precyzja oraz ograniczenie działań niepożądanych podczas zabiegu.

RADIOTERAPIA NOWOTWORÓW

Radioterapia stanowi jedną z podstawowych i uznanych metod leczenia pacjentów onkologicznych. Jest to metoda leczenia miejscowego, która wykorzystuje wysokoenergetyczne promieniowanie jonizujące. Istotą radioterapii jest próba zniszczenia komórek nowotworowych przy jednoczesnej ochronie zdrowych tkanek otaczających guz. Szacuje się, że napromienianie (jako leczenie samodzielne lub w skojarzeniu z innymi metodami) znajduje zastosowanie u około 60% pacjentów onkologicznych.

Radioterapia nowotworów - w zależności od wskazań terapeutycznych i uwzględniając stadium zaawansowania choroby dzieli się na radykalną i paliatywną.

Radioterapia radykalna zakłada trwałe wyleczenie chorego, trwa zazwyczaj 4-7 tygodni, a pacjent napromieniany jest codziennie – z przerwą na sobotę i niedzielę. Radioterapia paliatywna stosowana jest przede wszystkim u pacjentów z chorobą przerzutową lub dużym zaawansowanie miejscowo-regionalnym. Ma ona na celu zmniejszenie dolegliwości pacjenta wynikające z obecności guza, zahamowanie wzrostu nowotworu oraz wydłużenie życia chorego.

innowacyjne-metody-leczenia-nowotworów

CHEMIOTERAPIA RAKA

Chemioterapia jest jedną z podstawowych metod leczenia systemowego nowotworów złośliwych. Jej celem jest zniszczenie komórek nowotworowych, co można osiągnąć poprzez poważne uszkodzenie DNA lub wrzeciona mitotycznego komórki nowotworowej.

Chemioterapię podaje się najczęściej dożylnie, leki przygotowuje się w odpowiednim rozcieńczeniu i podaje w postaci wlewu dożylnego za pomocą kroplówki lub przez założony wenflon.

- Większość cytostatyków wywiera swoje działanie niemal wyłącznie w stosunku do komórek dzielących się. Jednocześnie oddziaływanie chemioterapii nie ogranicza się tylko do komórek nowotworowych, ale dotyczy wszystkich intensywnie dzielących się komórek w organizmie człowieka. Z tego faktu wynikają – przykre dla pacjentów - działania niepożądane klasycznej chemioterapii. Większości skutków ubocznych chemioterapii można skutecznie zaradzić – tłumaczy Jarosław Gośliński, redaktor naczelny portalu onkologicznego zwrotnikraka.pl.

Najprostszy podział chemioterapii stosowanej w leczeniu onkologicznym obejmuje:

  • chemioterapię uzupełniającą (adjuwantową) – wykorzystywaną po leczeniu radykalnym
  • chemioterapię indukcyjną (neoadjuwantową) – stosowaną przed planowanym leczeniem radykalnym (operacją chirurgiczną)
  • chemioterapię paliatywną – ma na celu zmniejszenie ogniska nowotworu

TERAPIA CELOWANA RAKA

W ostatnich lata do praktyki klinicznej wprowadza się coraz więcej nowych leków z grupy terapii celowanych ukierunkowanych na cele molekularne zlokalizowane w komórce nowotworowej.

Terapia celowana raka polega na blokowaniu aktywności różnych czynników wzrostu lub receptorów biorących udział w pobudzaniu wewnątrzkomórkowych szlaków przekaźnictwa odpowiedzialnych za proliferację, adhezję, migrację komórek nowotworowych oraz naciekanie i tworzenie przerzutów.

Przykładem terapii celowanej jest leczenie antyangiogenne, hamujące wytwarzanie nowych naczyń krwionośnych w guzie nowotworowym. Terapia antyangiogenna wywarła ogromny wpływ na niemal wszystkie aspekty leczenia chorych na zaawansowane nowotwory złośliwe.

W ostatnich latach dla leków z tej kategorii opracowano technologię podskórnego podawania, która skraca czas podawania, nie wymaga podkłucia dożylnego i angażuje mniej pracy personelu medycznego.

NOWE METODY LECZENIA RAKA: IMMUNOTERAPIA

Dzięki odkryciom badaczy oraz sukcesom terapeutycznym w ostatnich dwóch dekadach, immunoterapia nowotworów została włączona do schematów leczniczych stosowanych w onkologii. Co ważne, staje się ona nie tylko uzupełnieniem tradycyjnych metod leczenia nowotworów, ale również terapią pierwszego rzutu.

Immunoterapia nowotworów - w przeciwieństwie do tradycyjnej chemioterapii - nie działa bezpośrednio na komórki nowotworowe poprzez efekt toksyczny, ale reaktywuje odporność i naturalne siły obronne organizmu.

- Z osiągnięć immuno-onkologii korzystają również polscy pacjenci. Leczenie immunologiczne nowotworów jest aktualnie refundowane w ramach programów lekowych w leczeniu zaawansowanego czerniaka, niedrobnokomórkowego raka płuca, raka nerki oraz chłoniaka Hodgkina. W najbliższym czasie możemy spodziewać się prawdopodobnie rozszerzenia dostępu do immunoterapii w kolejnych wskazaniach - podsumowuje redaktor Jarosław Gośliński z portalu zwrotnikraka.pl

PORTAL ONKOLOGICZNY ZWROTNIKRAKA.PL

Czytelników zainteresowanych tematyką onkologiczną oraz informacjami dotyczącymi najnowszych metod leczenia nowotworów odsyłamy po szczegółowe informacje na stronę portalu onkologicznego www.zwrotnikraka.pl – internetowej bazy wiedzy poświęconej chorobie nowotworowej.

Portal Zwrotnik Raka powstał w 2012 roku, a jego celem jest wspieranie informacyjne Pacjentów onkologicznych, ich rodzin oraz bliskich.

Artykuł powstał we współpracy z zwrotnikraka.pl

REKLAMA