fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

PPP: analiza rynku przed wszczęciem postępowania na wybór partnera prywatnego

Adobe Stock
Prawidłowe przygotowanie postępowania na wybór partnera prywatnego nie gwarantuje wprost sukcesu. Konieczne jest ustrukturyzowanie przedsięwzięcia w taki sposób, aby było atrakcyjne dla partnerów prywatnych oraz instytucji finansujących.

Nawet najlepiej przygotowane postępowanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, jeżeli brak będzie podmiotów zainteresowanych jego realizacją. Stąd tak istotne jest, aby jeszcze przed wszczęciem postępowania na wybór partnera prywatnego dokonać analizy stopnia zainteresowania projektem wśród partnerów prywatnych oraz zweryfikować czy projekt PPP w formie określonej przez podmiot publiczny jest atrakcyjny z punktu widzenia sektora prywatnego. W tym celu podmioty publiczne powinny dokonać analizy rynku poprzez przeprowadzenie testowania rynku (tzw. market testing) bądź dialogu technicznego uregulowanego w ustawie z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa PZP). Przeprowadzenie testowania rynku nabiera nowego znaczenia także w świetle oceny efektywności (art. 3a ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: ustawa PPP), której sporządzenie jest obowiązkiem każdego podmiotu publicznego planującego realizację projektu PPP. Zgodnie bowiem ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA