fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przetargi: kiedy podział zamówienia na części zwiększa konkurencyjność

Adobe Stock
Zamawiający, przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powinien zweryfikować czy przedmiot zamówienia jest podzielny, czy jego podział na części jest uzasadniony i czy może przynieść korzyści finansowe.

Zbyt szeroki przedmiot zamówienia może powodować ograniczenie kręgu wykonawców, którzy mają szanse wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zachęta do dzielenia

Instytucja podziału zamówienia na części wywodzi się z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (dalej: „dyrektywa klasyczna") – motyw 78 dyrektywy stanowi, że „Zamówienia publiczne powinny być dostosowane do potrzeb MŚP. (...) W tym celu oraz aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części." Polski ustawodawca nie nałożył jednak na zamawiających obowiązku dzielenie zamówienia na części. Zgodnie z art. 36aa ust. 1 Pzp „Zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części." Podział zamówienia na części jest więc jedynie uprawnieniem zamawiającego, które doznaje jednak pewnych ograniczeń....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA