fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nowe prawo zamówień publicznych a umowy dotyczące PPK

Podpis pod umową
Adobe Stock
Umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi może zostać zawarta przez jednostkę sektora finansów publicznych jeszcze w roku 2020, a moment jej „wejścia w życie" może nastąpić w roku 2021 r.

Dnia 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie przepisy nowego Prawa zamówień publicznych. Również od tej daty jednostki sektora finansów publicznych – w tym samorządy – stają się zobowiązanie do zawarcia umów o zarządzanie i o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, zgodnie z przepisami Ustawy o PPK. Na styku tych dwóch regulacji ujawniają się obecnie poważne wątpliwości interpretacyjne. Warto zwrócić na nie uwagę i zastanowić się nad możliwościami praktycznych rozwiązań.

PZP a umowy dotyczące PPK

Obowiązek zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych („PPK") ciąży na m.in. podmiotach publicznych, które zarazem są zobowiązane do zawierania umów w konkurencyjnym reżimie prawa zamówień publicznych. Do dnia 31 grudnia 2020 umowy o zarządzanie PPK będą jednak zawierane poza systemem zamówień publicznych, ze względu na jednoznaczne wyłączenie przewidziane w obecnej ustawie (art. 4 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA