fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wykluczenie z przetargu za nienależyte wykonanie wcześniejszej umowy

Pracownik na budowie
Fotorzepa, Piotr Guzik
Od nowego roku, również realizacja uprawnień z tytułu rękojmi za wady, wykonanie zastępcze czy też odszkodowanie może uzasadnić wykluczenie z postępowania o zamówienie publiczne.

1 stycznia 2021 roku zacznie obowiązywać nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych (nowe Pzp), która zastąpi dotychczasową. Poniższy tekst to pierwsza z cyklu analiza nowej ustawy, nawiązująca do bezpłatnych webinariów, organizowanych przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych (SPZP), które są poświęcone najważniejszym i najbardziej kontrowersyjnym regulacjom prawnym zawartym w nowej ustawie Pzp. Kolejne analizy będą publikowane w najbliższych tygodniach, informacja o nadchodzących webinariach znajduje się na stronie internetowej SPZP – www.stowarzyszeniepzp.pl

Umów należy dotrzymywać

Zgodnie z paremią pacta sunt servanda umów należy dotrzymywać, co przekłada się także na zobowiązanie ich należytego wykonania. Jest to jedna z naczelnych zasad polskiego porządku prawnego (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 25 października 2018 r., sygn. akt V AGa 18/18, Lex). W praktyce obrotu teoria nie zawsze jednak się sprowadza. Odnosi się to także umó...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA