fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamówienia publiczne: kiedy trzeba szczegółowo uzasadnić tajemnicę przedsiębiorstwa

123RF
Powiązania handlowe wykonawcy mogą zostać uznane za tajemnicę przedsiębiorstwa tylko przy skutecznym wykazaniu szczególnych korzyści płynących z dobrych relacji handlowych z danym podmiotem – uznała Krajowa Izba Odwoławcza

Wyrokiem z 27 czerwca 2019 r. (sygn. akt KIO 1093/19) Krajowa Izba Odwoławcza rozstrzygnęła sprawę z odwołania złożonego w toku przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych. Odwołanie to zawierało szereg zarzutów wobec czynności zamawiającego, w tym w szczególności zarzut odnoszący się do zaniechania odtajnienia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, które zostały złożone przez konkurenta odwołującego. Jak wskazywał odwołujący, uzasadnienie zastrzeżenia wyjaśnień - jako zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa - przytaczało jedynie kilka orzeczeń, jedno zdanie z komentarza oraz treść przepisu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uzn). Jego treść merytoryczna ograniczała się natomiast jedynie do ogólnikowych stwierdzeń.

Trzeba wykazać spełnienie wszystkich przesłanek

Izba uwzględniła zarzut podniesiony w odwołaniu po dokonaniu dogłębnej analizy prawidłowości wykazania poszczególnych przesłanek wynikających z u...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA