fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy można zwiększyć kwotę na zamówienie publiczne?

Adobe Stock
Jeśli oferty przekraczają środki przeznaczone na realizację zamówienia, podmiot prowadzący postępowanie może pozyskać dodatkowe środki na ten cel albo unieważnić postępowanie.

Ograniczone możliwości budżetowe zamawiającego są kluczowym czynnikiem warunkującym zdolność udzielenia zamówienia. Złożone oferty często przekraczają kwotę przeznaczoną na zamówienie. Zamawiający może wtedy zwiększyć budżet, jednak czy zawsze powinien brać taką możliwość pod uwagę? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 2 marca 2020 r. (KIO 292/20).

W przedmiotowej sprawie oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia. Wskutek tego zamawiający unieważnił po-stępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych (p.z.p.). Z tą decyzją nie zgodził się wykonawca, który uważał, że jeśli zamawiający ma finansową oraz prawną możliwość zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zamówienia, to nie powinien unieważniać postępowania. Zamawiający był zaś zdania, że decyzje o zwiększeniu kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia są czynnościami le...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA