fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamówienia publiczne: tryb podstawowy, wariant drugi i konkurencyjność

Adobe Stock
Zastosowanie negocjacji służy realizacji celu nowego prawa zamówień publicznych, jakim jest zwiększenie roli dialogu zamawiającego z wykonawcami oraz maksymalne odformalizowanie procedury udzielenia zamówienia publicznego.

Rozpatrywanie konkurencyjności na gruncie ustawy – Prawo zamówień publicznych należałoby zacząć od zdefiniowania podstawowych zasad porządku prawnego Unii Europejskiej, na które składają się zarówno szeroko rozumiana konkurencyjność, jak i zachowanie uczciwej konkurencji, stanowiące elementarne zasady budowy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

Normy te wywodzą się zarówno z pierwotnego prawa Unii Europejskiej wyrażonego w traktacie o Unii Europejskiej (TUE) oraz w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), jak i prawa wtórnego, na które składają się takie akty, jak rozporządzenia, dyrektywy czy też w szczególności orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu (TSUE).

Szczególnie doniosłe znaczenie dla systemu zamówień publicznych zarówno dla całej Wspólnoty, jak i Polski ma dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, zwana również dyrektywą zamówieniową....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA