fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamówienia publiczne: kiedy można powołać się na wiedzę i doświadczenie zdobyte w konsorcjum?

Adobe Stock
Chociaż Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że jedynie konkretny zakres i faktyczny udział mogą stanowić podstawę posługiwania się doświadczeniem zdobytym w konsorcjum, to tezy wyrażone w tym wyroku są przez organy orzekające różnie interpretowane.

Przepisy o zamówieniach publicznych przewidują, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o czym stanowi art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) oraz art. 57 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej nowe Pzp). Sankcją za niespełnianie warunków udziału przez wykonawcę jest jego wykluczenie. Zasadą jest więc, że wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi samodzielnie wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ustawa przewiduje jednak wyjątki od tej zasady. Przede wszystkim, wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu mogą wziąć udział w postępowaniu wspólnie na mocy art. 23 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 58 ustawy nowe Pzp tworząc tzw. konsorcja. Jeśli więc zamawiający udzieli zamówienia wykonawcom występującym wspólnie i zrealizują oni umowę o zamówienie publiczne powstaje pytanie: czy każdy z tych wykonawców może po...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA