fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamówienia publiczne

KIO: pierwszy spór o in-house na odpady wygrany przez gminę

Fotorzepa, Robert Gardziński
7 lutego br. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła skargę na prowadzone przez Tarnów postępowanie w sprawie udzielenia w trybie in – house zamówienia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Geneza sporu tkwi w obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. przepisach Prawa zamówień publicznych, które umożliwiają np. gminom udzielać zamówień kontrolowanym przez siebie spółkom, z wolnej ręki.

Z możliwości tej postanowił skorzystać Tarnów. 3 stycznia br. wszczął postępowanie i na stronie internetowej Biuletynu Indormacji Publicznej podał, że odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców zamierza powierzyć swojej spółce – Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że w Tarnowie (oprócz wspomnianej MPGK) co najmniej 3 spółki z kapitałem prywatnym, które działają na rynku odbioru odpadów komunalnych. Jedna z nich postanowiła zaskarżyć prowadzone przez Tarnów postępowanie do KIO.

Spółka zarzuciła miastu, że zamierza bezpodstawnie udzielić zamówienia bezprzetargowo własnej spółce bez nawet próby wykazania tego, że nie będzie to skutkowało naruszeniem szeroko pojętych zasad konkurencji. Natomiast na poziomie ustawowym wykonawca kwestionował wykazanie spełnienia przez Gminę Miasta Tarnów przesłanek do udzielenia tego typu zamówienia. Między innymi tego, że Gmina Miasta Tarnów bezpodstawnie powołuje się na reorganizację działalności swojej spółki po to aby wykazać spełnienie przesłanki dotyczącej wartości realizowanych zleceń na rzecz Gminy.

Zarzuty okazały się niezasadne.

– W ustnym uzasadnieniu orzeczenia Izba podniosła, że jeżeli gmina ma w ustawie możliwość skorzystania z takiego mechanizmu jak udzielenie zamówienia z wolnej ręki, to skorzystania z niego nie można traktować jako nadużycia pozycji dominującej – relacjonuje Katarzyna Kuźma, radca prawny w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Izba nie podzieliła także zarzutu dotyczącego reorganizacji MPGK uznając, że skoro w ustawie nie została ona zdefiniowana, to można ją traktować szeroko. Mogą to być zatem wszelkie zmiany dotyczące prowadzonej przez reorganizowany podmiot działalności.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Sygn. akt KIO 96/17

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA