fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

KIO: pierwszy spór o in-house na odpady wygrany przez gminę

Fotorzepa, Robert Gardziński
7 lutego br. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła skargę na prowadzone przez Tarnów postępowanie w sprawie udzielenia w trybie in – house zamówienia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Geneza sporu tkwi w obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. przepisach Prawa zamówień publicznych, które umożliwiają np. gminom udzielać zamówień kontrolowanym przez siebie spółkom, z wolnej ręki.

Z możliwości tej postanowił skorzystać Tarnów. 3 stycznia br. wszczął postępowanie i na stronie internetowej Biuletynu Indormacji Publicznej podał, że odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców zamierza powierzyć swojej spółce – Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że w Tarnowie (oprócz wspomnianej MPGK) co najmniej 3 spółki z kapitałem prywatnym, które działają na rynku odbioru odpadów komunalnych. Jedna z nich postanowiła zaskarżyć prowadzone przez Tarnów postępowanie do KIO.

Spółka zarzuciła miastu, że zamierza bezpodstawnie udzielić zamówienia bezprzetargowo własnej spółce bez nawet próby wykazania tego, że nie będzie to skutkowało naruszeniem szeroko pojętych zasad konkurencji. Natomiast na poziomie...

REKLAMA
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA