fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamówienia publiczne: nowy model relacji w trakcie przeprowadzania przetargów

Zamówienia publiczne
Adobe Stock
Etap rozpoczynający się od wszczęcia postępowania zdaje się mieć kluczowe znaczenie w kontekście walki wykonawców o zrównoważoną umowę. To wtedy bowiem mają oni największy (co nie oznacza jednak, że duży) wpływ na treść przyszłego stosunku prawnego.

Słuchając zapewnień autorów nowego prawa zamówień publicznych, nabrać można przekonania, że zmiany na linii wykonawca–zamawiający stanowią jeden z zasadniczych celów stawianych przed nową ustawą. Co więcej, ta, ewidentnie dotychczas zaburzona, relacja zmierzać ma w kierunku tak oczekiwanego, szczególnie przez stronę prywatną, równouprawnienia. Czy oczekiwania rynku są uzasadnione i rzeczywiście czekają nas w tym zakresie rewolucyjne zmiany?

Konieczność zmian

Analiza kształtowanego przez prawa i obowiązki stosunku wykonawca–zamawiający w p.z.p. obowiązującym do 2021 r. pozwala postawić tezę o daleko idącym zaburzeniu tej relacji, oczywiście ze szkodą dla wykonawców. W pierwszej kolejności należy sobie jednak postawić fundamentalne pytanie, czy zasadne jest oczekiwanie przyznania stronie prywatnej i publicznej równych praw. Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie musi być przecząca. Już z samej bowiem istoty stosunku zamówieniowego dochodzi do naruszenia równ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA