fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodziny wielodzietne zwolnione z opłat za śmieci bez dodatkowych warunków

Adobe Stock
Zwolnienia - w całości lub w części - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być ograniczane do rodzin posiadających kartę dużej rodziny i uzależniane od selektywnej zbiórki odpadów.

- W nowym roku chcemy w gminie wprowadzić zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi aby ulżyć rodzinom posiadającym kartę dużej rodziny. Zwolnienie ma dotyczyć rodzin prowadzących zbiórkę selektywną tych odpadów. Czy takie zapisy będą prawidłowe m.in. w kontekście art. 6k ust. 1 i ust. 4 tzw. ustawy śmieciowej?

Analiza pytania wymaga odniesienia się do dwóch aktów prawnych: ustawy 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ustawa u.o.u.p.g.) oraz ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (ustawa o.k.d.r.). W pierwszej kolejności na uwagę zasługuje art. 6k ust. 4 ustawy u.o.u.p.g. Wynika z niego, że rada gminy - w drodze uchwały - może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której m...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA