fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Przedszkole za darmo przez błąd w ustawie

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Przez błąd ustawodawcy gminy nie mogą pobierać opłat za pobyt w przedszkolu w czasie ponadprogramowym.

Od 9 grudnia rodzice nie muszą płacić za ponadprogramowe godziny spędzone przez ich dziecko w przedszkolu. Gminy nie mają bowiem podstawy prawnej do jej pobierania. Uchwały w tej sprawie straciły moc. Wszystko przez nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU z 8 grudnia, poz. 1985).

Zapomniane przepisy

– Nowelizacja, na mocy której sześciolatki w przedszkolach zostały objęte subwencją oświatową, zmieniła także zapis w art. 14 w ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. Nadała mu brzmienie: „Rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę przedszkolach" . Dotychczasowy przepis mówił: „Rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach" – wskazuje Ireneusz Krześnicki, ekspert prawa samorządowego.

Jednocześnie ustawodawca nie przewidział przepisów przejściowych dotyczących obowiązywania uchwał w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wydanych na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu sprzed nowelizacji.

– Oznacza to, że wszystkie takie uchwały straciły moc obowiązującą 9 grudnia 2016 r., czyli w dniu wejścia nowelizacji w życie – wskazuje Ireneusz Krześnicki.

Stanowisko takie potwierdza Stanisław Bułajewski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na koszt samorządów

– Nowelizacja zmieniła zakres upoważnienia ustawowego do wydawania przez gminy uchwał w sprawie opłat za przedszkola – mówi prawnik. – A to, zgodnie z treścią § 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zasad techniki prawodawczej, oznacza, że dotychczasowe uchwały w tych sprawach utraciły moc obowiązującą.

Stanisław Bułajewski dodaje, że wprawdzie w obowiązującej od 9 grudnia nowelizacji znajduje się art. 5, ale odnosi się jedynie do nowego sposobu naliczania subwencji na 2017 r., a to dwie różne rzeczy.

– Oznacza to, że od 9 grudnia 2016 r. gminy nie mogą legalnie pobierać opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach ponadprogramowych – kwituje Stanisław Bułajewski. – A do czasu wydania nowych uchwał muszą zapłacić za błąd ustawodawcy – dodaje.

Arkadiusz Babczuk - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

W mojej ocenie wejście w życie 9 grudnia nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie spowodowało, że wydane na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu sprzed nowelizacji uchwały w sprawie opłat za przedszkola straciły moc. A to dlatego, że ustawodawca, dokonując zmiany treści tego przepisu, zawęził zakres przedmiotowy. Przed nowelizacją opłaty były pobierane od dzieci uczęszczających do przedszkoli, niezależnie od wieku. Obecnie są pobierane od dzieci do lat pięciu, bo sześciolatki objęto subwencją.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA